ארץ ישראל היא אזור צחיח עם מקורות מים דלים, ורוב הדו-חיים בישראל תלויים בשלוליות חורף על מנת להתרבות. בישראל 8 מינים של דו-חיים. עבור שני המינים ממשפחת הסלמנדריים, ישראל הינה גבול התפוצה הדרומי.

עם אוכלוסיה צפופה שגדלה במהירות וניצול עוד ועוד שטחי טבע ושטחים פתוחים שהכילו בעבר בריכות חורף, ספגו הדו-חיים פגיעה קשה בעשרות השנים האחרונות. תוסיפו על זה זיהום מקורות מים ע”י פסולת ושפכים ומינים פולשים וקל להבין מדוע הדו-חיים שלנו מתנדנדים על סף ההכחדה.

זהו מצבם של הדו חיים בישראל נכון ל-2023.